Az MNB törli a lélegeztetőgép-bizniszes céget a tőzsdéről

Az MNB törli a lélegeztetőgép-bizniszes céget a tőzsdéről

Az MNB előírta, hogy az OTT-ONE Nyrt. részvényeit október 2-ától törölni kell a budapesti tőzsdéről. Az ok, hogy az OTT-ONE az ismétlődő jegybanki intézkedések ellenére sem tette közzé három éves és egy féléves jelentését, és nyilatkozata szerint ezt a jövőben sem tudja pótolni. Az MNB szerint mindezek súlyosan veszélyeztetik a befektetők jogos érdekeit és a tőkepiacokba vetett bizalmat.

Az OTT-ONE Nyrt. neve onnan lehet ismerős, hogy egyike volt azoknak a cégeknek, amelyek a Covid-járvány alatt részt vettek a nagy állami lélegeztetőgép-szállító üzletben, és jó nagyot tudtak kaszálni. Az eredetileg informatikával foglalkozó kis cég például egy csapásra megnégyszerezte a lélegeztetőgép-megrendelés révén korábbi árbevételét, és összesen 12 milliárd forint állami pénzt sepert be az ügylet során.

Az MNB közleménye szerint a részvények utolsó kereskedési napja 2023. szeptember 27., ám a jelenleg is fennálló súlyos jogsértések miatt ez csupán egy technikai dátum, a részvényekkel a tőzsdei forgalomban már nem lehet kereskedni.

Már 2021 óta felfüggesztés alatt álltak

A kibocsátó részvényeivel való tőzsdei kereskedés lehetőségét a jegybank már 2021 áprilisában felfüggesztette, mivel az OTT-ONE hiányosan – lényegi, a tőzsdei befektetők számára a megítélését potenciálisan érintő információt elhallgatva – tette közzé, hogy könyvvizsgálója visszaadta a 2020. pénzügyi év könyvvizsgálatára vonatkozó megbízását. A felmondásra mindössze 16 nappal az éves jelentés elfogadásának határidejét megelőzően került sor, így – az éves jelentés közzétételi határidejének közelségére és a felmerült problémák súlyára figyelemmel – kétségessé vált a hitelesített, 2020. évi beszámoló és az éves beszámolóval kapcsolatban készített jelentés jogszabályi határidőben történő elkészítése és elfogadása.

Az OTT-One a jegybank határozatának egyik felét egyébként 2021-ben teljesítette, közzétette, miért mondott fel a könyvvizsgáló. A kissé nyakatekert szöveg alapján

a könyvvizsgáló csalás gyanúját észlelte, például egymásnak ellentmondó bizonylatokra bukkant, így nem vállalta a felelősséget a mérleg hitelességéért.

Ezt követően az MNB 2021. május 17-én 1 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki az OTT-ONE-ra, mivel az (összefüggésben az auditor hiányával) elmulasztotta határidőre közzétenni a 2020. évre vonatkozó, független könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó éves jelentését. Az MNB ezután 2021. november 29-én újabb 1 millió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a kibocsátót a 2021. I. félévi jelentés közreadásának elmulasztása miatt. Az MNB mindkét alkalommal felszólította az OTT-ONE-t az elmaradt közzétételek haladéktalan pótlására.

A jegybank időközben célvizsgálatot is végzett a kibocsátónál a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre, illetőleg a tiltott piaci manipulációra és a bennfentes információ haladéktalan nyilvános közzétételére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását áttekintve. Ennek nyomán összesen 111 millió forint bírságot szabott ki a következő hiányosságok miatt: az OTT-ONE többször elmulasztotta közzétenni rendkívüli tájékoztatását a részvényei értékét, hozamát érintő információkról, eközben pedig nem érdemi, illetve olykor nem megalapozott, nem teljes körű vagy valótlan információkat tett közzé, később mellőzve az azokat negatívan korrigáló tájékoztatásokat; számos esetben nem haladéktalanul tette közzé a keletkezett tényleges bennfentes információkat.

A Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztálya (Közfelügyelet) által lefolytatott minőségellenőrzési eljárás nyomán az OTT-ONE korábbi könyvvizsgálója 2022 áprilisában visszavonta a kibocsátó 2019. évi éves jelentésének részét képező független könyvvizsgálói jelentését. Ezt követően a kibocsátó másik – 2021 novemberében újonnan megválasztott – könyvvizsgálója 2022 júniusában, szintén a Közfelügyelet minőségellenőrzési eljárásával összefüggésben, visszavonta a társaság 2020. és 2021. évi éves jelentéseinek részét képező független könyvvizsgálói jelentéseit, majd visszalépett auditori megbízatásától.

A kialakult helyzet nyomán az MNB 2022 augusztusában rendszeres adatszolgáltatásra kötelezte a kibocsátót, majd később egy másik határozatában azt is megállapította, hogy a kibocsátó nem tett eleget a 2022. évi I. féléves jelentés közzétételére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így – 2 millió forint bírság kiszabása mellett – tavaly novemberben ismételten felszólította, hogy tegyen eleget az MNB eddigi határozataiban foglaltaknak. Az éves jelentések közzétételére vonatkozóan meghatározott teljesítési határidőt az MNB időközben a kibocsátó kérelmére meghosszabbította.

Az OTT-ONE idén februárban ütemtervet nyújtott be az MNB-hez, amelyben vállalta, hogy sikeresen megválasztott könyvvizsgálójával együttműködve legkésőbb augusztus végéig közgyűlése elé terjeszti hiányzó jelentéseit. Ezt követően ugyanakkor a kibocsátó a 2022. évi pénzügyi évről szóló éves jelentését sem publikálta a törvényi határidőben és tartalommal. Emiatt az MNB 7 millió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a kibocsátót.

A hiányzó éves jelentések közzététele – az ehhez szükséges auditori jelentések hiánya miatt – a kibocsátó által vállalt menetrend szerint nem történt meg, csakúgy, mint a 2022. évi I. féléves jelentés publikálása sem. A kibocsátó az MNB részére megküldött adatszolgáltatásaiban és nyilvános közzétételeiben ugyanakkor súlyos likviditási problémáiról adott tájékoztatást. A kibocsátó augusztus 30-i közgyűlésén nem született megoldás a társaság súlyos problémáira. Az OTT-ONE szeptember 7-i, az MNB-nek elküldött nyilatkozata alapján fizetésképtelenné vált, működését – így tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítését − a jövőben nem tudja biztosítani.

A kibocsátó mindezek alapján jelenleg tehát nem rendelkezik a 2019., a 2020. és a 2022. pénzügyi évekről készített éves, továbbá a 2022. pénzügyi év első félévéről készített féléves jelentéssel, ezek hiányában pedig a tőzsdei forgalmazás visszaállítása sem lehetséges. Az OTT-ONE tőzsde működését jól jellemzi, hogy a működésével összefüggésben az MNB-nek az elmúlt időszakban a számvitel rendjének megsértése, csalás és tiltott piacbefolyásolás gyanújával kellett büntetőeljárást kezdeményeznie.

Az OTT-ONE számos határozat és felszólítás – illetőleg a törlés szankció több alkalommal történő kilátásba helyezése – ellenére már hosszabb ideje nem tud megfelelni a tőzsdei nyilvános részvénytársaságok átlátható működési követelményeinek és a tőzsdei szereplésre vonatkozó minimális szakmai elvárásoknak sem. E tények olyan mértékben veszélyeztetik az OTT-ONE részvények esetleges további forgalmazása tekintetében a befektetők esélyegyenlőségét és jogos érdekeit, illetve a pénzügyi közvetítőrendszerbe – így a tőkepiacok működésébe – vetett közbizalmat, ami a kibocsátó részvényei tőzsdei terméklistáról való törlését teszi szükségessé.

Forrás: 24.hu