Kiemelt egészségügyi ellátást kapnának a Nemzet Sportolói és a Nemzet Színészei

Kiemelt egészségügyi ellátást kapnának a Nemzet Sportolói és a Nemzet Színészei

A Nemzet Színészeivel és a Nemzet Sportolóival bővítené a kormány a Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásaira igényjogosultak körét. Erről már meg is jelent a kormányrendelet-tervezet, amelyet a hvg.hu vett észre.

Eszerint a Honvédkórház  (vagyis az Észak-pesti Centrum Kórház) kiemelt egészségügyi szolgáltatásaira jogosulttá válik a jövőben a 12 Nemzet Színész, a 12 Nemzet Sportolója és az ő hozzátartozóik. A Polgári Törvénykönyv szerint hozzátartozónak minősül:

 • a házastárs,
 • a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa;
 • az élettárs,
 • az egyeneságbeli rokon,
 • az egyeneságbeli rokon házastársa,
 • az örökbefogadott,
 • a mostoha- és a nevelt gyermek,
 • az örökbefogadó-,
 • a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

A rendelettervezet szerint az ellátásra jogosulttá válik a két cím korábban elhunyt birtokosainak az elhalálozásukkor velük egy háztartásban élő hozzátartozó is.

A Honvédkórházban az ilyen egészségügyi ellátásra jogosultak köre jelenleg is meglehetősen tág kört érint, mert a módosítani kívánt hatályos kormányrendelet szerint ide tartozik:

 • a honvédelmi szervezetek személyi állománya (a nyugdíjas állomány is), és közeli hozzátartozója,
 • a honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő és családtagja,
 • a „Hősi halottá” vagy a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt közeli hozzátartozója,
 • az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán rehabilitált személy és közeli hozzátartozója,
 • a honvéd tisztjelöltnek, honvéd altisztjelöltnek és honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezők
 • a honvédségi ösztöndíjas hallgató,
 • a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos,
 • az állományból balesete, megbetegedése miatt kivált „Hazáért Érdemjel” birtokosa és közeli hozzátartozója,
 • a vasutas állomány és közeli hozzátartozói, ideértve a volt vasutasokat és nyugdíjas vasutasokat,
 • a vasutas szervezeteket felügyelő minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó szerveknél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és közeli hozzátartozóik,
 • a rendvédelmi szervek személyi állománya és közeli hozzátartozóik, ideértve a nyugdíjasokat is,
 • a rendvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülők,
 • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományába, illetve a rendvédelmi szervet irányító miniszter irányítása alatt álló oktatási intézményekbe jelentkezők és ezen intézmények hallgatói,
 • a védett személy és az állami vezetői juttatásként egészségügyi ellátásra jogosult személy, akik részére az egészségügyért felelős miniszter kivételes méltánylást érdemlő esetekben az igénybevételt engedélyezte,
 • a honvédelemért, a rendvédelemért, illetve a vasúti közlekedésért felelős miniszter által többségi tulajdonosi jogok alapján irányított gazdasági társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, nyugdíjasa és családtagjai,
 • az Országgyűlési Őrség személyi állománya és közeli hozzátartozói, ideértve a nyugdíjasokat is,
 • a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ állománya és közeli hozzátartozói, ideértve a nyugdíjasokat is,
 • a Corvin-lánc Testület tagja, valamint közeli hozzátartozóik.

Forrás: 24.hu